Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR)

Versie: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.2
Status: Definitief - juli 2017
Sector: PO VO MBO

Beschrijving

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarbij leerlingen worden ondersteund bij het leren en aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. En, voordat de leerling aan de gang kan, moeten leerlinggegevens van school naar deze applicaties worden overgedragen. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten te faciliteren.

In deze versie 2.2 van de afspraak UWLR, die versie 2.1a uit 2016 vervangt, worden de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.0 gerealiseerd:

  • Integratie met EDEXML 2.1; de heenweg van leerlinggegevens nu volledig EDEXML met profielen voor specifieke doeleinden, inclusief ECK-iD
  • Getrapt ophalen van leerlinggegevens in drie stappen: structuur (vestigingen en groepen), leerlingen en leerkrachten. Leerlingen en leerkrachten voor specifieke groepen
  • Eigen resultaat formaat mogelijk gemaakt
  • Totaalresultaat van de gehele toets mogelijk gemaakt (vanaf versie 2.1)
  • Normering met mogelijkheid voor weergave van resultaat in de toetsschaal en eventueel advies voor omzetting naar schoolcijfers (vanaf versie 2.1)
  • De toevoeging van het veld Versie bij toetsresultaat en het mogelijk maken van een toets zonder toetsonderdelen (vanaf versie 2.1a). 
  • Het invullen van de Toetshiërachie in geval van methode-gebonden toetsen (eerst addendum bij 2.1a, nu in versie 2.2).
  • Resultaatbericht waarbij ECK-iD optioneel is toegevoegd (alleen in versie 2.2)

De laatstgenoemde aanpassing (toevoeging van het optionele ECK-iD) is specifiek voor versie 2.2 t.o.v. versie 2.1a.

Algemene beschrijving van de afspraak UWLR 2.2 (versie maart 2017)

De technische beschrijving van afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten), die bestemd is voor de technische implementatie van de afspraak, is beschreven in het aparte document over de technische beschrijving.

Technische beschrijving van de afspraak UWLR 2.2 (versie maart 2017)


Profielen zijn extra eisen bovenop de gegevensstructuur (datamodel) van UWLR ten behoeve van een bepaald proces of een bepaalde toepassing. Deze eisen kunnen inhouden dat velden verboden of verplicht zijn voor dit proces of deze toepassing. Er zijn momenteel twee profielen op de uitwisseling van leerlinggegevens o.b.v. EDEXML:

  • Het profiel “Smalle set”, ten behoeve van de toepassingen als methode gebonden leren en toetsen, zoals die o.a. wordt aangeboden door een aantal uitgevers in het PO via Basispoort.
  • Het profiel “LVS set”, ten behoeve van de toepassingen landelijk-genormeerde toetsen.

Profielen bij de afspraak UWLR 2.2 (versie februari 2017)

Samenhang

EDEXML wordt gebruikt als uitwisselingsformaat voor de leerlinggegevens. UWLR 2.2 veronderstelt EDEXML 2.1.

Meerwaarde

Door het gebruik van UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden overgezet van bijvoorbeeld de methodewebsite of een landelijk toetssysteem naar het leerlingvolgsysteem (LVS) of leerlingadministratiesysteem (LAS). Dat scheelt docenten veel tijd, en bovendien voorkomt het fouten bij het overtypen van gegevens. Het overzicht in het LAS zal meer up-to-date zijn. Het voordeel van UWLR voor onderwijsinstellingen is dat zij de resultaten makkelijker en dus vaker kunnen verwerken. Ze hoeven geen gegevens te printen en over te typen. Bijkomend voordeel is dat de automatische gegevensuitwisseling een kleinere kans op typefouten met zich meebrengt. Voordeel voor marktpartijen is dat ze minder koppelingen voor de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten hoeven te ontwikkelen en onderhouden.

Gebruik

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten wordt gebruikt door verschillende uitgeverijen en leerlingadministratiesystemen. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten):

Technische beschrijving van de afspraak UWLR 2.2 (versie maart 2017)

Technische bestanden bij UWLR 2.2 (versie 20170515)

Update 20170515: Correctie ontbrekende namespace definities t.b.v. UWLR en oprekken van veld <schoolkey> in verzoekberichten

Issuelijst van de afspraak UWLR (versie 20170323)

Ontwikkelingen

Versie 2.2 is opgesteld en in de Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten van 29 maart 2017 en vastgesteld in de Standaardisatieraad van 13 juli 2017.

In januari 2019 is er een nieuwe, modulaire documentatieomgeving gedemonstreerd aan de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten. Op basis van de opmerkingen van de leden is de viewer aangepast. Bekijk de UWLR-viewer 2.2.1. en de instructie hierbij. Toegang gaat voorlopig nog via een algemeen gastaccount. Als de viewer definitief is, is inloggen niet nodig.
Naam: guestviewer
Wachtwoord: knetviewer

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.