Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Onder voorwaarden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 1.0 - december 2012
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.3

Beschrijving

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarbij leerlingen worden ondersteund bij het leren en aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. En, voordat de leerling aan de gang kan, moeten leerlinggegevens van school naar deze applicaties worden overgedragen. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten te faciliteren.

Samenhang

De activiteiten op het gebied van de uitwisseling van leerlinggegevens en toegang zijn gerelateerd aan de afspraak Distributie en Toegang Digitale Leermiddelen (DTDL). Hierin staat bijvoorbeeld hoe een leerling binnen de educatieve contentketen geïdentificeerd wordt. Alleen zo kunnen de leerresultaten aan de juiste leerling gekoppeld worden.

Een variant van NTA 2032:2005 EDEXML wordt gebruikt als uitwisselingsformaat voor de leerlinggegevens.

Meerwaarde

Door het gebruik van UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden overgezet van bijvoorbeeld de methodewebsite naar het leerlingvolgsysteem. Dat scheelt docenten veel tijd, en bovendien voorkomt het fouten bij het overtypen van gegevens. Het overzicht in de LAS zal meer up-to-date zijn. Het voordeel van UWLR voor onderwijsinstellingen is dat zij de resultaten makkelijker kunnen verwerken. Ze hoeven geen gegevens te printen en over te typen. Bijkomend voordeel is dat de automatische gegevensuitwisseling een kleinere kans op typefouten met zich meebrengt. Voordeel voor marktpartijen is dat ze minder koppelingen voor de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten hoeven te ontwikkelen en onderhouden.

Gebruik

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten wordt gebruikt door verschillende uitgeverijen en leerlingadministratiesystemen. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Ontwikkelingen

Er is gekozen voor een basisafspraak op het gebied van de uitwisseling van leerresultaten, omdat de sectoren hebben aangegeven dat ze veel ruimte voor maatwerk willen houden.

Er wordt gewerkt aan versie 2.0 van de afspraak UWLR. Hierbij wordt UWLR voor de uitwisseling van leerlinggegevens volledig gebaseerd op EDEXML (versie 2). Verder is er de mogelijkheid om een eigen resultaatformaat te definiëren en gebruiken. Deze UWLR 2.0 is inmiddels in conceptversie beschikbaar.

Tijdens de iECK stuurgroep van september 2014 is besloten het implementatieproject UWLR te starten. Doel is een intensivering te creëren in de implementatie en doorontwikkeling van de standaard. Uitgevers, leerlingvolg- en informatiesystemen ontwikkelen samen met Kennisnet en de sectorraden een roadmap en maken aanvullende afspraken over het registreren en doorgeven van leerresultaten. Lees hier meer over.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.