Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Onder voorwaarden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.0 - juni 2015
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.3

Beschrijving

In deze versie 2.0 van de afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) worden de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.0 gerealiseerd:

  • Integratie met EDEXML 2.0
  • Getrapt ophalen van leerlinggegevens in drie stappen: structuur (vestigingen en groepen), leerlingen en leerkrachten. Leerlingen en leerkrachten voor specifieke groepen
  • Eigen resultaat formaat mogelijk gemaakt
  • Alle beperkingen m.b.t. EDEXML uit de afspraak gehaald; er is een apart document met profielen voor specifieke doeleinden

Algemene beschrijving van de afspraak UWLR 2.0 (versie juni 2015)

De technische beschrijving van afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten), die bestemd is voor de technische implementatie van de afspraak, is beschreven in een apart document:

Technische beschrijving van de afspraak UWLR 2.0 (versie juni 2015)

Let op, er wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe versie 2.1 van UWLR. Deze versie 2.1 zal 2.0 gaan vervangen.

Profielen zijn extra eisen bovenop de gegevensstructuur (datamodel) van EDEXML ten behoeve van een bepaald proces of een bepaalde toepassing. Deze eisen kunnen inhouden dat velden verboden of verplicht zijn voor dit proces of deze toepassing. Er zijn momenteel twee profielen:

  • Het profiel “Smalle set”, ten behoeve van de toepassingen als methode gebonden leren en toetsen, zoals die o.a. wordt aangeboden door een aantal uitgevers in het PO via Basispoort.
  • Het profiel “Bredere set”, ten behoeve van de toepassingen landelijk-genormeerde toetsen.

Profielen bij de afspraak UWLR 2.0

Samenhang

EDEXML wordt gebruikt als uitwisselingsformaat voor de leerlinggegevens.

Meerwaarde

Door het gebruik van UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden overgezet van bijvoorbeeld de methodewebsite naar het leerlingvolgsysteem (LVS) of leerlingadministratiesysteem (LAS). Dat scheelt docenten veel tijd, en bovendien voorkomt het fouten bij het overtypen van gegevens. Het overzicht in het LAS zal meer up-to-date zijn. Het voordeel van UWLR voor onderwijsinstellingen is dat zij de resultaten makkelijker en dus vaker kunnen verwerken. Ze hoeven geen gegevens te printen en over te typen. Bijkomend voordeel is dat de automatische gegevensuitwisseling een kleinere kans op typefouten met zich meebrengt. Voordeel voor marktpartijen is dat ze minder koppelingen voor de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten hoeven te ontwikkelen en onderhouden.

Gebruik

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten wordt gebruikt door verschillende uitgeverijen en leerlingadministratiesystemen. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Ontwikkelingen

De laatste versie is goedgekeurd door de werkgroep.

Deze versie 2.0 zal nog in 2015 worden vervangen door versie 2.1 waarin ook het totaalresultaat van de gehele toets mogelijk is en waarbij de normering is aangepast waardoor weergave van resultaat in de toetsschaal mogelijk wordt en advies naar de omzetting naar schoolcijfers is toegevoegd.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.