Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Onder voorwaarden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.1 - augustus 2016
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.3

Beschrijving

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarbij leerlingen worden ondersteund bij het leren en aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. En, voordat de leerling aan de gang kan, moeten leerlinggegevens van school naar deze applicaties worden overgedragen. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten te faciliteren.

In deze versie 2.1 van de afspraak UWLR, die versie 2.0 eerder uit 2015 vervangt, worden de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.0 gerealiseerd:

  • Integratie met EDEXML 2.0; de heenweg van leerlinggegevens nu volledig EDEXML met profielen voor specifieke doeleinden
  • Getrapt ophalen van leerlinggegevens in drie stappen: structuur (vestigingen en groepen), leerlingen en leerkrachten. Leerlingen en leerkrachten voor specifieke groepen
  • Eigen resultaat formaat mogelijk gemaakt
  • Totaalresultaat van de gehele toets mogelijk gemaakt (alleen in versie 2.1)
  • Normering met mogelijkheid voor weergave van resultaat in de toetsschaal en eventueel advies voor omzetting naar schoolcijfers (alleen in versie 2.1)

De twee laatstgenoemde aanpassingen m.b.t. totaalresultaat en normering zijn specifiek voor versie 2.1 t.o.v. versie 2.0.

Algemene beschrijving van de afspraak UWLR 2.1 (versie december 2015)

De technische beschrijving van afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten), die bestemd is voor de technische implementatie van de afspraak, is beschreven in het aparte document over de technische beschrijving.

Juli 2016 heeft een belangrijke bugfix release versie 2.1 a plaatsgevonden. In deze versie zijn wijzigingen conform het besluit van de Edustandaard UWLR werkgroep van 8 juni 2016 verwerkt. Dit betreft de toevoeging veld Versie bij toetsresultaat en het mogelijk maken van een toets zonder toetsonderdelen. 

Technische beschrijving van de afspraak UWLR 2.1a (versie augustus 2016, incl. correctie van veld)

Let op, 7 december 2016 is het addendum gepubliceerd over het gebruik van de toetshierarchie. Zie documenten onder kopje “Implementatie”.


Profielen zijn extra eisen bovenop de gegevensstructuur (datamodel) van EDEXML ten behoeve van een bepaald proces of een bepaalde toepassing. Deze eisen kunnen inhouden dat velden verboden of verplicht zijn voor dit proces of deze toepassing. Er zijn momenteel twee profielen:

  • Het profiel “Smalle set”, ten behoeve van de toepassingen als methode gebonden leren en toetsen, zoals die o.a. wordt aangeboden door een aantal uitgevers in het PO via Basispoort.
  • Het profiel “Bredere set”, ten behoeve van de toepassingen landelijk-genormeerde toetsen.

Profielen bij de afspraak UWLR 2.1 (versie december 2015)

Samenhang

EDEXML wordt gebruikt als uitwisselingsformaat voor de leerlinggegevens.

Meerwaarde

Door het gebruik van UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden overgezet van bijvoorbeeld de methodewebsite of een landelijk toetssysteem naar het leerlingvolgsysteem (LVS) of leerlingadministratiesysteem (LAS). Dat scheelt docenten veel tijd, en bovendien voorkomt het fouten bij het overtypen van gegevens. Het overzicht in het LAS zal meer up-to-date zijn. Het voordeel van UWLR voor onderwijsinstellingen is dat zij de resultaten makkelijker en dus vaker kunnen verwerken. Ze hoeven geen gegevens te printen en over te typen. Bijkomend voordeel is dat de automatische gegevensuitwisseling een kleinere kans op typefouten met zich meebrengt. Voordeel voor marktpartijen is dat ze minder koppelingen voor de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten hoeven te ontwikkelen en onderhouden.

Gebruik

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten wordt gebruikt door verschillende uitgeverijen en leerlingadministratiesystemen. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.