Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)

Beheerstatus: Uit beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Uitwisseling toetsmateriaal 1.0 - november 2012
Versiestatus: Vervallen
Let op: De afspraak is uit beheer

Beschrijving

Voor het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen in het onderwijs zijn verschillende programma’s beschikbaar. Vanwege de diversiteit in omgevingen waarin digitale toetsen worden gebruikt, is er behoefte aan een afspraak om toetsmateriaal makkelijker te kunnen uitwisselen. De internationale standaard voor het uitwisselen van toetsen en toetsitems is de Question and Test Interoperability specification, kortweg QTI. De afspraak Uitwisseling toetsmateriaal is daar de Nederlandse variant van.

Samenhang

De afspraak Uitwisseling Toetsmateriaal valt onder de activiteiten rondom de educatieve contentketen, die meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk wil maken door de vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale leermiddelen te verbeteren.

Meerwaarde

Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen (bestaande) toetsbanken worden ontsloten en hergebruikt en daadwerkelijk worden aangesloten op de educatieve contentketen.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Het advies is om gebruik te maken van Content Packaging voor het uitwisselen van gegevens tussen systemen.

Ontwikkelingen

In augustus 2013 is versie 1.1 van de afspraak Uitwisseling toetsmateriaal uitgebracht, in lijn met versie 2.1 van de internationale IMS QTI-standaard.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.