Bijeenkomst Architectuurraad juni 2014

Datum: 05 juni 2014
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

  • Architectuur Dashboard: we zullen een concept-dashboard presenteren waarin de belangrijkste activiteiten vanuit Architectuuroogpunt zijn opgenomen, en waarin samenhang en afhankelijkheden zichtbaar zijn.
  • Kernprogramma’s SLO: presentatie door Allard Strijker van SLO (ovb.) en Jeroen Hamers. Deze gedetailleerde curriculumbeschrijvingen (doorlopende leerlijnen) worden via het OBK technisch ontsloten.
  • EDEXML 2.0: ingediend door CITO, toelichting door Arjan Aarnink en Jeroen.
  • Voortgang (en nieuwe) aanbevelingen van de Architectuurraad, onder andere vanuit SION een update over de voortgang van het IAA-stelsel. (Ovb.) Bespreking aanbeveling over PKI / certificering.
  • Registratie TripleA architectuur Jacob Hop.

Ten aanzien van de agenda het volgende:

  • De Kernprogramma’s van SLO: we worden geacht hierover een advies te geven aan de Standaardisatieraad. Lieke Meijs van SLO komt hierover een toelichting geven. Ter voorbereiding kunnen jullie terecht op:
  • EDEXML 2.0: Arjan Aarnink zal hierover kort toelichten. Ter voorbereiding stuur ik de ingevulde vragenlijst mee door Geert Evers van CITO. U wordt geacht hier wederom een advies aan de Standaardisatieraad uit te brengen.
  • Architectuurraad Dashboard: het vorige overleg is naar voren gekomen dat het wenselijk zou zijn om een overzicht te hebben welke ‘voor de referentie architectuur belangrijke activiteiten’ er lopen, hoe die samenhangen, welke afhankelijkheden er zijn, welke gaten er mogelijk zijn, etc. Momenteel bereiden we een discussie voor over nut en noodzaak van een dergelijk dashboard. Voor wie doen we dit: wie gaat het dashboard gebruiken, en wat wil deze doelgroep dan precies weten? Welke informatie moet het dashboard bevatten, en hoe moet het dashboard er inhoudelijk uitzien? Voor je het weet steken we veel tijd in een dashboard dat vervolgens nauwelijks wordt gebruikt en (dus) niet aan de wensen voldoet. Graag daarom jullie gedachten over: wat zouden jullie willen van een dergelijk stuurinstrument.