Bijeenkomst Standaardisatieraad januari 2014

Datum: 23 januari 2014
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

1. Vaststellen van de agenda en mededelingen

2. Verslag standaardisatieraad 7 november 2013

3. In beheer name HODEX

4. In beheer name Doorstroommonitor

5. Concept procedure registratie referentie implementatie

6. Jaarverslag 2013

7. Terugkoppeling

8. Wvttk