Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling, 8 mei 2023

Datum: 08 mei 2023
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: Deventer

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. MDX Secure API OAuth profiel versie 0.3 (bijlage)
  3. MDX OSR protocol versie 0.7 (bijlage)
  4. Discussie rond vragen vanuit Edu-V
  5. Discussie rond overwegingen nieuwe versie Edukoppeling Architectuur
  6. Rondvraag / Sluiting