Edukoppeling

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: vve po vo bve ho nfo

Versie: Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 - juli 2017
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Edukoppeling - februari 2021

Beschrijving

Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals onderwijsinstellingen, DUO, uitgevers, leveranciers van administratiepakketten en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit van de partij die bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens over leerlingen aanlevert, vaststellen? En wat als een andere partij (SaaS-leverancier) namens een school gegevens aanlevert? Dergelijke vragen staan centraal bij de Edukoppeling Transactiestandaard. Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten.

Versie 1.2.1 is een zogeheten minor versie. Technisch gezien is die volledig compatibel met versie 1.2. De belangrijkste aanpassingen betreffen het herstel van foutjes in de documentatie en in de voorbeelden en het uniformeren van begrippen in de specificatie zelf en in het architectuurdocument en het opstellen van een gemeenschappelijke begrippenlijst. De wijzigingen ten opzichte van 1.2 zijn beschreven in de release notes. Voor meer informatie over het releasebeleid en de versioning verwijzen we u naar het beheerdocument onder de sectie Documentatie.

Samenhang

Overheden werken continu aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Behalve eenmalig registreren van gegevens is hiervoor vooral een goede, betrouwbare uitwisseling van informatie nodig tussen overheden. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is een onderwijsspecifieke variant van Digikoppeling. De Edukoppeling-transactiestandaard maakt deel uit van de referentiearchitectuur voor het onderwijs (ROSA).

Meerwaarde

Edukoppeling Transactiestandaard is te beschouwen als het ‘standaard-stopcontact’ binnen de ICT-basisinfrastructuur van het onderwijs. Edukoppeling is gericht op de communicatie tussen ICT-systemen van verschillende organisaties, specifiek in de vorm van berichtenverkeer. Edukoppeling beschrijft de machine-naar-machine (m2m) interface, zeg maar de uitwisseling van gegevens tussen twee organisaties ‘onder de motorkap’. Het is bedoeld voor voorspelbaar en beveiligd transport van vertrouwelijke gegevens tussen twee partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van persoonsgerelateerde gegevens van leerlingen en studenten.

Een medewerker van een onderwijsinstelling, uitgever of softwareleverancier merkt daar weinig tot niets van in de dagelijkse praktijk. Die partijen merken het wel bij nieuwe ontwikkelingen waar vertrouwelijke gegevensuitwisseling een rol speelt, omdat nieuwe uitwisselingen sneller tot stand komen en niet eerst een keuze- en ontwikkeltraject gestart hoeft te worden om de technische koppeling te definiëren en tot stand te brengen. Uiteindelijk levert toepassing van Edukoppeling in tal van gegevensuitwisselingen ook winst op in het beheer omdat er minder bilaterale afspraken over een te hanteren transactiestandaard gemaakt en ondersteund hoeven te worden.

Gebruik

In het MBO wordt een eerdere versie van Edukoppeling sinds 2014 gebruikt bij een aantal scholen bij het proces Digitaal Aanmelden. In het PO en VO heeft de Overstapservice Onderwijs (OSO) in 2015-2016 een proef uitgevoerd om het gegevensverkeer conform deze standaard te gaan inrichten en is in de 2016-release een eerste stap in die richting genomen. In het programma Doorontwikkelen BRON is Edukoppeling in de startarchitectuur gepositioneerd als de standaardwijze waarop de machine-naar-machine uitwisselingen zullen worden opgezet. Eerste implementatie is in 2017 voor BRON-MBO live gegaan. Voor het VO is voor de uitwisseling met het nieuwe BRON-vo in voorjaar 2017 een geslaagde technische integratietest met diverse leveranciers afgerond en wordt daar nu verder op gebouwd. Het nieuwe BRON-VO zal naar verwachting in januari 2019 live gaan incl. de gegevensuitwisseling conform Edukoppeling.

Edukoppeling wordt gebruikt in de uitwisseling van het ECK-ID tussen leerling- en studentadministratiesystemen en de Nummervoorziening.

Voor de gegevensuitwisseling in de BPV-keten (beroeps- en praktijkvorming) in het MBO is eind 2016 Edukoppeling geïmplementeerd. Edukoppeling is ook onderdeel van de uitwisseling in het kader van de Nummervoorziening. Vanuit diverse andere processen en voorzieningen (uitwisselen toetsresultaten, verzuim, lerarenregister) is de intentie uitgesproken of is het in de startarchitectuur opgenomen om Edukoppeling te gaan inzetten voor een beveiligd en vertrouwde gegevensoverdracht.

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Edukoppeling. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Heeft u vragen over de implementatie van deze standaard, of wilt u een verbetering voorstellen, discussieert u dan mee op ons forum.

Ontwikkelingen

Op donderdag 19 december 2013 heeft het programma SION de afspraak Edukoppeling Transactiestandaard voor beheer aangeboden aan Edustandaard. In de Standaardisatieraad van 17 april 2014 is de afspraak Edukoppeling Transactiestandaard v1.1 definitief in beheer genomen.

In de werkgroep Edukoppeling is daarna in 2014 hard gewerkt aan een nieuwe versie van de documentatie, waarbij de documentatie is gescheiden in een specificatiedocument waarin de Transactiestandaard zelf wordt beschreven in relatie tot Digikoppeling en een architectuurdocument waarin aspecten van de omlijstende infrastructuur wordt beschreven (gebruik van certificaten, toepassing certificering, interactiepatronen). Dit met het oogpunt om implementaties beter te kunnen faciliteren. Deze 1.2 versie is in 2015 in een aantal iteraties besproken en verder uitgewerkt in de werkgroep Edukoppeling. Het eindresultaat (versie juni 2015) is bekrachtigd in de Standaardisatieraad van 2-7-2015 de voorbehoud van een laatste consultatieronde bij de leden van de VDOD. Die zijn begin september definitief akkoord gegaan met de 1.2 versie waarna deze versie definitief is opgeleverd.

Versie 1.2.1 is een zogeheten minor versie die technisch gezien volledig compatibel is met versie 1.2. Partijen die 1.2 hebben geïmplementeerd of daar mee bezig zijn, hoeven geen aanpassingen te doen om te voldoen aan versie 1.2.1.  Deze versie is vastgesteld in de werkgroep van 21 juni 2017 en gemeld in de Standaardisatieraad van 13 juli 2017.

Let op: op dit moment wordt er gewerkt aan versie 1.3. In deze versie worden een aantal zaken die al in implementaties als best practice zijn geïmplementeerd formeel van kracht. Het concept van versie 1.3 zal in oktober 2018 voor openbare consultatie beschikbaar komen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.