Edukoppeling

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: vve po vo bve ho nfo

Versie: Edukoppeling Transactiestandaard 1.1 - september 2014
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Edukoppeling - februari 2021

Beschrijving

Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals scholen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, uitgevers en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit van de partij die gegevens over leerlingen aanlevert, vaststellen? En wat als een andere partij namens een school gegevens aanlevert? Dergelijke vragen staan centraal bij de Edukoppeling Transactiestandaard. Deze standaard geeft richtlijnen waarmee onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen eenvoudiger nieuwe gegevensuitwisselingen kunnen opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten en niet over de inhoud van berichten.

Samenhang

Overheden werken continu aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Behalve eenmalig registreren van gegevens is hiervoor vooral een goede uitwisseling van informatie nodig tussen overheden. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is een onderwijsspecifieke variant van Digikoppeling. De Edukoppeling-transactiestandaard maakt deel uit van de referentiearchitectuur voor het onderwijs (ROSA).

Meerwaarde

Edukoppeling Transactiestandaard is te beschouwen als het ‘standaard-stopcontact’ binnen de informatie-infrastructuur van het onderwijs. Edukoppeling is gericht op de communicatie tussen ICT-systemen van verschillende organisaties, specifiek in de vorm van berichtenverkeer. Edukoppeling beschrijft de machine-machine interface, de uitwisseling van gegevens tussen twee organisaties ‘aan de achterkant’. Het is bedoeld voor voorspelbaar en beveiligd transport van vertrouwelijke gegevens tussen twee partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van persoonsgerelateerde gegevens van leerlingen en studenten.

U merkt er als school, uitgever of softwareleverancier weinig tot niets van, anders dan dat nieuwe uitwisselingen sneller tot stand komen en niet eerst een keuze- en ontwikkeltraject gestart hoeft te worden om de technische koppeling te definiëren en tot stand te brengen. Uiteindelijk levert toepassing van Edukoppeling in tal van gegevensuitwisselingen ook winst op in het beheer omdat er minder bilaterale afspraken over de te hanteren transactiestandaard gemaakt en ondersteund hoeven te worden.

Gebruik

In het MBO wordt een eerdere versie van Edukoppeling sinds 2014 gebruikt bij een aantal scholen bij het proces Digitaal Aanmelden. Versie 1.1 is nu nog in gebruik bij de BPV-keten (SBB en MBO-instellingen) en bij de eerste versie van het nieuwe BRON-mbo. Deze versie wordt niet meer ondersteund. De bestaande implementaties gaan op termijn migreren naar versie 1.2.x.

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen en mee te werken aan nieuwe versies.

Heeft u vragen over de implementatie van deze standaard, of wilt u een verbetering voorstellen, discussieert u dan mee op ons forum.

Ontwikkelingen

Op donderdag 19 december 2013 heeft het programma SION de afspraak Edukoppeling Transactiestandaard voor beheer aangeboden aan Edustandaard. Op de standaardisatieraadbijeenkomst van 17-04-2014 is de afspraak Edukoppeling Transactiestandaard v1.1 definitief in beheer genomen.

In de werkgroep Edukoppeling is daarna in 2014 hard gewerkt aan een nieuwe versie van de documentatie, waarbij de documentatie is gescheiden in een specificatiedocument waarin de Transactiestandaard zelf wordt beschreven in relatie tot Digikoppeling en een architectuurdocument waarin aspecten van de omlijstende infrastructuur wordt beschreven (gebruik van certificaten, toepassing certificering, interactiepatronen). Dit met het oogpunt om implementaties beter te kunnen faciliteren. Deze 1.2 versie is in 2015 in een aantal iteraties besproken en verder uitgewerkt in de werkgroep Edukoppeling. Het eindresultaat (versie juni 2015) is bekrachtigd in de Standaardisatieraad van 2-7-2015. Nieuwe implementaties worden geacht deze versie te volgen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.