Semantics

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: ho

Versie: Semantics versie 1.0 - juni 2013
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur verzameld worden, toegankelijk worden en verder verspreid worden. Eenduidigheid is noodzakelijk wanneer de beschrijvende informatie uitgewisseld moet worden van het ene systeem naar het andere, in het bijzonder van repositories (faciliteiten voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm) naar diensten als de HBO Kennisbank en NARCIS, de portal met informatie over wetenschappers en hun werk.

De afspraak Semantics zorgt voor labels voor concepten in de afspraken DIDL en MODS, om variaties in schrijfwijzen te voorkomen.

Semantics afspraken

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast Semantics zijn dat: DIDL, MODS, URN-NBN, en OAI-PMH. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden, is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

In repositories van het HBO en het WO bevinden zich digitale representaties van bibliografische materialen. Deze bibliografische materialen moeten zo beschreven worden dat ze goed terug te vinden zijn. De afspraak Semantics helpt daarbij.

Gebruik

De afspraak Semantics wordt gebruikt door repositories met, centrale harvesters van en zoekportals voor onderzoeksmateriaal. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.