Architectuurdag Edu-V / Npuls

Datum: 28 juni 2023

Programma

Op 28 juni 2023 vond de eerste Architectuurdag plaats met de beide Groeifondsprogramma’s Edu-V en Npuls, zoals afgesproken met de Standaardisatieraad in de bijeenkomst van mei 2023. Aanleiding was een verzoek van Edu-V: daar werd namelijk geconstateerd bij de totstandkoming van het architectuurkader en de eerste conceptafspraken dat er in overlappende domeinen potentieel verschillen zijn tussen afspraken-in-wording bij Edu-V en Npuls. Deze verschillen heeft Edu-V graag vroegtijdig in beeld om enerzijds kruisbestuiving mogelijk te maken en anderzijds te voorkomen dat leveranciers te maken krijgen met verschillende implementatievraagstukken. 

De belangrijkste doelen van Architectuurdag waren het opbouwen van een verschil- en overlapanalyse tussen de beide Groeifondstrajecten, en het kennismaken van de direct betrokken architecten en programmamanagers. Voor het eerste doel hebben beide Groeifondsen een zgn. Vergelijkingsraamwerk ingevuld gebaseerd op onder andere ROSA. De organisatie van de dag was in handen van vertegenwoordigers van de betrokken sectorpartners MBO Digitaal, Kennisnet en SURF, waarbij Bureau Edustandaard een faciliterende rol heeft. 

Zie nieuwsbericht.