Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling juni 2017

Datum: 21 juni 2017
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station Amersfoort, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en actielijst van 12 april 2017
 3. Vaststellen laatste versie Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1
  a. Voorstel om issue #1 in zijn geheel nog niet op te nemen
  b. Voorbeeld met foutmelding aangepast in 1.2.1 versie
  c. Tekst bij foutafhandeling aangepast.
 4. Bespreken en becommentariëren van de volgende concepten:
  a. Migratievoorschriften
  b. Begrippen (nieuwe versie ivm I&A en VW DK),
  c. Identificatie en Authenticatie document (OIN etc.)
  d. Tijdelijk Edukoppeling-Digikoppeling Structuurdocument
  e. ODOC certificaten notitie (DUO)
 5. Eerste concept best practice document
 6. Doornemen Issuelijst
 7. Bespreken van ontwikkelingen in relatie tot Edukoppeling:
  a. H2M2M Streefbeeld, verdere uitwerking
  b. Edukoppeling en UWLR
  c. …
 8. Rondvraag
 9. Sluiting