Beheergroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo), juni 2023

Datum: 28 juni 2023
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
 2. Verslag en actiepunten van 31-1-2023
 3. Waardenlijst Opleidingskenmerken 2023-2024 vaststellen
  1. Waardenlijst opleidingskenmerken-vo
  2. Waardenlijst opleidingskenmerken-po
  3. Zesjarige havo (OCW-experiment) – discussie
  4. Status van overige wijzigingsverzoeken (zie ook issuelijst)
  5. Controleren van de registratie van erkende profielen
 4. Waardenlijst Opleidingseenheden 2023-204 vaststellen
  1. Waardenlijst opleidingseenheden-vo
  2. Waardenlijst opleidingseenheden-po
 5. Waardenlijst Communicatiecontexten vaststellen
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting