Nieuwsberichten

UBV Security Headers 0.4: publieke consultatie

10 mei 2021 Webapplicaties en -sites binnen het onderwijs moeten veilig gebruikt kunnen worden. Daar moeten gebruikers en bezoekers vanuit kunnen gaan. Om de veiligheid van webapplicaties te bevorderen, zijn ‘Security Headers’ ontwikkeld.

UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer 0.5: publieke consultatie

18 februari 2021 Bureau Edustandaard heeft een (advies-)verzoek van het ‘Ketenregieoverleg PO-VO’ (hierna: KRO) gekregen voor de implementatie van de beveiligingsstandaarden die voortkomen uit de Wet Digitale Overheid (WDO). De Standaardisatieraad heeft de…

Afspraak MIM-profiel onderwijs

17 december 2020 In het MIM-profiel voor het onderwijs neemt de werkgroep een aantal werkgroepstellingen aan, die ketenpartijen kunnen gebruiken als uitgangspunten wanneer ervoor gekozen is om MIM toe te passen.

Afspraak Logistiek Proces Eindtoets PO

22 oktober 2020 Met ingang van 2015 is de Verplichte eindtoets PO ingevoerd. Er zijn intussen diverse toetsleveranciers die deze eindtoets mogen afnemen.

Verbeterslag landelijke studiekeuzevoorlichting met HOVI

9 september 2020 Een weloverwogen studiekeuze verkleint de kans op uitval. Studiekiezers hebben daarom behoefte aan toegang tot betrouwbare en vergelijkbare voorlichtingsinformatie over de verschillende onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten. Hogescholen en universiteiten werken…

Nieuwsbrief september 2020

3 september 2020 In september 2020 verstuurden we een nieuwsbrief. Hierin besteedden we onder andere aandacht aan de publieke consultatie met betrekking tot…

UBV TLS 0.7: publieke consultatie

3 september 2020 Gegevensuitwisseling in het onderwijs moet veilig en betrouwbaar zijn. In de meeste gevallen wordt daarbij op de communicatielaag gebruik gemaakt van een zogenaamde  TLS-verbinding (Transport Layer Security). Daarbij is het…

vorige pagina volgende pagina