Nieuwsberichten

Project Revisie ROSA

9 november 2021 In mei 2021 is een opdracht geformuleerd om een eerste opzet te gaan maken voor de revisie van de ROSA, Referentie Onderwijs Sector Architectuur. Dit op basis van een aantal…

UBV Security Headers 0.4: publieke consultatie

10 mei 2021 Webapplicaties en -sites binnen het onderwijs moeten veilig gebruikt kunnen worden. Daar moeten gebruikers en bezoekers vanuit kunnen gaan. Om de veiligheid van webapplicaties te bevorderen, zijn ‘Security Headers’ ontwikkeld.

UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer 0.5: publieke consultatie

18 februari 2021 Bureau Edustandaard heeft een (advies-)verzoek van het ‘Ketenregieoverleg PO-VO’ (hierna: KRO) gekregen voor de implementatie van de beveiligingsstandaarden die voortkomen uit de Wet Digitale Overheid (WDO). De Standaardisatieraad heeft de…

Afspraak MIM-profiel onderwijs

17 december 2020 In het MIM-profiel voor het onderwijs neemt de werkgroep een aantal werkgroepstellingen aan, die ketenpartijen kunnen gebruiken als uitgangspunten wanneer ervoor gekozen is om MIM toe te passen.

Afspraak Logistiek Proces Eindtoets PO

22 oktober 2020 Met ingang van 2015 is de Verplichte eindtoets PO ingevoerd. Er zijn intussen diverse toetsleveranciers die deze eindtoets mogen afnemen.

vorige pagina volgende pagina