Nieuwsberichten

Modulaire UWLR documentatieviewer

18 maart 2019 In januari is er een nieuwe, modulaire documentatieomgeving gedemonstreerd aan de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten. Deze gaat uit van vier hoofdonderdelen van de afspraak UWLR:…

Discussieforum Edukoppeling

22 februari 2019 Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals onderwijsinstellingen, DUO, uitgevers, leveranciers van administratiepakketten en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit…

Informatiemodellen RIO vastgesteld

18 december 2018 Op 27 november 2018 heeft de Projectgroep RIO, waarin alle stakeholders van RIO zijn vertegenwoordigd (de raden voor po, vo en mbo, de verenigingen voor het ho, DUO, OCW, Inspectie,…

Analyse toekomstbeelden IAA beschikbaar

13 augustus 2018 Identificatie, authenticatie en autorisatie van leerlingen, studenten en medewerkers in het onderwijs staat aan de basis van veilig en betrouwbaar gebruik van digitale mogelijkheden, zowel direct in het onderwijs als in administratieve processen.

Openbare consultatie SHACL

9 augustus 2018 Shapes Constraint Language (SHACL) is een opkomende standaard op het vlak van gegevenskwaliteit en de begrijpelijkheid van gegevensverzamelingen.

Enquête over gegevenswoordenboeken

6 juli 2018 De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. In…

Wat is ‘common ground’?

13 juni 2018 Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De…

vorige pagina volgende pagina