Waardenlijsten RIO-vo

Beheerstatus: In beheer - juli 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vo

Versie: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2019-2020 - januari 2020
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2023-2024

Beschrijving

Binnen het informatiemodel van de Registratie Instellingen en Opleidingen voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) komen drie waardelijsten voor:

  • Opleidingskenmerken
    Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
  • Opleidingseenheden
    Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
  • Communicatiecontexten
    Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardelijsten worden grotendeels door het onderwijsveld zelf bepaald in samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, VO-raad en Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardelijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardelijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO-vo. Hierin hebben vo-instellingen en onderwijsorganisaties zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardelijsten vo.

Wijzigingsverzoeken

Wijzigingsverzoeken op de waardelijsten voor schooljaar 2019-2020 zijn niet meer mogelijk. Zie hiervoor de waardelijsten voor schooljaar 2020-2021.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.