Waardelijsten RIO-vo

Versie: Waardelijsten RIO-vo, schooljaar 2020-2021
Status: Definitief - juli 2020
Sector: VO

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin drie waardelijsten zijn opgenomen:

  • Opleidingskenmerken
    Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
  • Opleidingseenheden
    Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
  • Communicatiecontexten
    Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardelijsten worden bepaald en beheerd door het onderwijsveld, Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardelijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardelijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO-vo. Hierin hebben vo-instellingen en onderwijsorganisaties zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardelijsten vo.

Wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd zien in de daartoe bestemde waardelijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Vul een van de aanmeldingsformulieren hieronder in en stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail.

Aanmeldingsformulier aanpassing lijst opleidingseenheden

Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk

Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen.

Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardelijsten RIO-vo

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.