Waardenlijsten RIO-vo

Registratiestatus: Geregistreerd - juli 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vo

Versie: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2020-2021 - juli 2020
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2023-2024

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin drie waardelijsten zijn opgenomen:

  • Opleidingskenmerken
    Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
  • Opleidingseenheden
    Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
  • Communicatiecontexten
    Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardelijsten worden bepaald en beheerd door het onderwijsveld, Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardelijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardelijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO-vo. Hierin hebben vo-instellingen en onderwijsorganisaties zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardelijsten vo.

Wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardelijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Vul een van de formulieren hieronder in en stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd.

Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk – versie juni 2021

Wijzigingsformulier opleidingskenmerk – versie maart 2021 (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardelijst)

Wijzigingsformulier waardelijst opleidingseenheden – versie maart 2021

Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden onder het kopje Documentatie.

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen.

Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardelijsten RIO-vo, juni 2021

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.