Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen september 2016
Status: Definitief - maart 2017
Sector: PO VO MBO HO
Let op: er is een nieuwe versie beschikbaar: Registratie Instellingen en Opleidingen juni 2020

Beschrijving

Het informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) geeft inzicht in de objecten met hun eigenschappen en relaties in het onderwijsdomein m.b.t. de onderwerpen instellingen, onderwijs en aanbod en moet de basis zijn voor de vervulling van informatiebehoeftes vanuit allerlei processen. Als uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief gebruikt.

Kijkend naar de verschillende geïnventariseerde informatiebehoeftes vanuit de processen toezicht, verzuim, verantwoording, voorzieningenplanning, bekostigen, etc., dan heeft de informatiebehoefte bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk het WIE, WAAR, WAT en HOE.

Het Informatiemodel RIO beschrijft de scholen c.q. onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod) en het daarbij horende HOE (opleidingsprogrammakader).

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor bestuurders van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

Het Informatiemodel RIO (communciatieversie)

Het Informatiemodel RIO extern bevat het gedetailleerde model van RIO inclusief de onderstructuur MBO, attributen en definities. Het woord extern in de titel geeft aan dat dit model voor publicatie geschikt is. De ‘interne’ variant bevindt zich in een applicatie-repository.

Het Informatiemodel RIO (extern)

Ontwikkelingen

OCW heeft als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om het Informatiemodeldocument te registreren bij Edustandaard en het Informatiemodel te gaan opnemen in de ROSA. Na afstemming is geconstateerd dat van in beheer name geen sprake nog is, omdat het informatiemodel nog in ontwikkeling is in het programma Doorontwikkelen BRON en de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden. Die implementaties zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in het model.

Niettemin achten OCW en de Projectgroep RIO het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. De registratie moet dit proces borgen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.